Para kay Manuel Luis Quezon

Isang maikling akda┬ápara kay MLQ. Salamat kaibigang Vic Macapagal sa inyong pahintulot na maibahagi ito sa ating mga kaibigan dito sa emanila Philippibe Studies. – Ed.

——-
Para kay Manuel Luis Quezon
Agosto 19, 1878 – Agosto 1, 1944

“Ako’y naniniwala na kailanman ang Ingles ay hindi maaaring maging pambansang wika ng Pilipinas.”

“Dapat tayong matuto ng isang wika na madali nating maituturo sa lahat ng mga Pilipino.”

“Isang trahedya para sa ating mga Pilipino ang hindi pagkakaroon ng pambansang wika. Maraming pagkakataon ang tayo’y nagkakasama-sama pero tayo’y hindi nagkakaintindihan. Ang pagkakaroon ng sariling wika ay nagpapatingkad ng iisang kabansaan.”

“Gusto kong malaman ninyo na tuluyan ko nang aalisin ang paggamit ng Ingles, bilang wikang panturo sa mga mababang paaralan. Ito ay malaking pag-aaksaya ng panahon at ng pera.”

_____________

Ang mga sinabi sa itaas ni Pangulong Quezon ay malayang sinipi at isinalin sa Pilipino ng inyong lingkod. Ito ay sinipi mula sa talumpating binigkas ng pangulo noong ika-25 ng Pebrero, 1940 na pinamagatan niyang “We Must Have a National Language.”

Kung iisipin natin na mahigit nang 75 taon mula nang madama ni Pangulong Quezon ang praktikal na pangangailangan ng isang wika na maiintindihan ng lahat ng Pilipino, mapagtatanto natin na tayong mga Pilipino ay alin sa dalawa: matigas ang ulo o kaya’y sadyang bingi lang.

Ang suliranin niya noon hinggil sa wika, ay siya pa rin nating bangungot haggang sa kasalukuyan.

——

Source: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1520382304651343&id=100000387630831

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *