Magsisi ka man at huli wala nang mangyayari.

English (Loose translation): There is no point blaming yourself for something that has happened in the past. Explanation: The truth is you cannot regret something that has yet to happen. Regret is always related to a past event, action or decision. But there is no benefit in blaming oneself for things that you cannot change […]

Kung binigyan ng buhay, bibigyan din ng ikabubuhay.

English (Loose translation): If you gave life to somebody, you should also provide him/her a source of livelihood. Explanation: One practical application of this saying is the case of a parent-child relationship. It is not enough that a child is born to the world. It also the responsibility of a parent to give that child […]

Salawikain (Tagalog Proverbs)

Ang salawikain ay mga kasabihan na nagmula sa mga pahayag at payo ng mga matatanda ayon sa kanilang mga karanasan sa buhay o sa isinalin sa kanila ng kanilang mga ninuno. Ang ibang salawikain ay napapalooban ng mga pahayag sa kagandahang asal kaya ang mga ito ay nagsisilbing parang “code of conduct.” May mga katumbas […]