A Reaction to Patrick Flores’ Teaching/Learning the Humanities in Other Words/Worlds

This particular essay on art is not looking at an artwork. Rather, it problematizes the way we think of art as an element of culture. The epigraphs by Octavio Paz and Robert Barry challenge the way we commonsensically think of art. And this is what the whole essay allows us to (re)think: Our ways of […]

Rebyu ng Sakit ng Kalingkingan: 100 Dagli sa Edad ng Krisis ni Rolando Tolentino

Sa aklat niyang The Significance of Theory, inilarawan ni Terry Eagleton ang teorya: “Like small lumps in the neck, it is a symptom that all is not well (1990:26)”. Ang mga bukol sa katawan ay hindi pirming bahagi nito. Samakatuwid, tuwing makakakita tayo ng bukol, inaasahan natin na ito’y maglalaho, o di kaya’y hahanap ng […]